Bel ons
Financiering

Wilt u graag een financiering gebruiken om uw zonnepanelen te investeren, dan zijn daar verschillende opties voor. Het voordeel van een lening is dat u geen beroep hoeft te doen op uw eigen vermogen. Daarnaast is de toch al lage rente aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. We zetten de mogelijkheden op een rij.

Energiebespaarlening

Ook voor deze lening geldt een erg gunstig rentetarief, maar de mogelijkheden per gemeente verschillen ook. 75% van de hoofdsom van de lening kan gebruikt worden voor zonnepanelen. Informatie over andere energiebesparende maatregelen waar u deze lening voor kunt inzetten, vindt u hier.

GreenLoans

GreenLoans is een van de weinige Nederlandse bedrijven die groene financieringen aanbiedt aan particulieren. GreenLoans is onderdeel van ALFAM, een 100% dochter van ABN-AMRO. De rente is iets hoger dan van de Duurzaamheidslening en Energiebespaarlening. Maar het voordeel is dat de voorwaarden voor iedereen gelijk zijn en niet per woonplaats verschillen.

Klik hier voor meer informatie of neem contact met ons op.

Hypotheek

Als u ruimte heeft in uw hypotheek, is het mogelijk om zonnepanelen daarmee te financieren. U kunt met de verstrekker van uw hypotheek overleggen wat de mogelijkheden zijn. Bijkomend voordeel van deze oplossing is dat u profiteert van de hypotheekrenteaftrek.

Het kan ook zijn dat u geen extra ruimte heeft en toch zonnepanelen wilt financieren met uw hypotheek. In dat geval zou u te maken krijgen met extra kosten voor bijvoorbeeld taxatie en de notaris. Vanwege de hoogte van deze kosten raden wij dit laatste af.

Duurzaamheidslening

De duurzaamheidslening wordt verstrekt door uw gemeente en heeft een erg gunstig rentetarief. Echter, niet elke gemeente biedt de lening aan en de mogelijkheden verschillen per gemeente. Controleer hier de mogelijkheden in uw gemeente.

Crowdfunding

Steeds meer zonnestroom projecten worden gefinancierd door middel van crowdfunding. Op elk moment zijn er talloze projecten die financiering nodig hebben. In de meeste gevallen wordt het investeringsdoel ook behaald. Vanwege de bijkomende kosten is crowdfunding alleen aan te raden voor grotere projecten. Zie onderstaande sites voor meer informatie of neem contact met ons op.

ZONNEPANELEN DELEN
GREENCROWD
DUURZAAM INVESTEREN
ONE PLANET CROWD
Susidies

Er zijn voor verschillende doelgroepen subsidies en regelingen die de investering in zonnepanelen nog interessanter maken. We hebben de belangrijkste hieronder op een rij gezet. Meer informatie? Hiervoor kunt u contact opnemen of een kijkje nemen op ENERGIESUBSIDIEWIJZER.NL.

Salderingsregeling

Voor wie

Huishoudens en klein zakelijke gebruikers.

Hoe wordt de subsidie afgerekend?

U ontvangt een bedrag per teruggeleverde kWh die gelijk is aan het bedrag dat u betaalt voor een kWh aan uw energieleverancier.

Voorwaarden en beperkingen

De zonnepanelen installatie is aangemeld bij de netbeheerder.

U kunt maximaal tot uw eigen stroomverbruik salderen.

Uw meter is geschikt om terug te leveren.

De aansluiting is tot 3x80A.

Uitleg

Uw zonnepanelen leveren in de zomer veel meer stroom op dan u nodig heeft. In de winter is de opbrengst echter niet genoeg om in uw stroomverbruik te voorzien, dus dan heeft u stroom nodig van uw energieleverancier. Salderen houdt in dat u dit tegen elkaar kan wegstrepen. Hier hoeft u niets voor te doen, dit gebeurt automatisch. Salderen kan niet onbeperkt, maar slechts tot uw eigen verbruik. Als uw zonnepanelen meer opwekken dan u verbruikt, krijgt u voor het overschot een terugleververgoeding van uw energieleverancier.

De meeste meters zijn geschikt om stroom mee terug te leveren, u doet er wel goed aan om dit te controleren. Mocht uw meter niet geschikt zijn, verzorgt de netbeheerder kosteloos een nieuwe meter. Aan het eind van het jaar ziet u op uw jaarafrekening exact hoeveel stroom u heeft terug geleverd.

In de toekomst zal de salderingsregeling vervangen worden door een andere regeling. Daar kunt u HIER meer over lezen.

BTW Regeling

Voor wie

Particulieren.

Hoe wordt de subsidie afgerekend?

U ontvangt de btw over uw installatie terug.

Voorwaarden en beperkingen

U moet als ondernemer aangemeld worden voor de btw.

Uitleg

Omdat u met uw zonnepanelen stroom teruglevert aan het net en hier geld voor ontvangt, wordt u door de belastingdienst als ondernemer gezien. Het voordeel hiervan is dat u de btw over uw zonnepanelen terugkrijgt. Doordat uw inkomsten beperkt zijn, valt u onder de kleine ondernemersregeling.  Dit betekent dat u geen btw-aangifte hoeft te doen, na de eerste btw-teruggave.

Hoe werkt dit precies?

Wij melden u aan bij de Belastingdienst als ondernemer

Wij dienen de btw-aangifte aan voor het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft

U ontvangt de btw over de aanschaf van de zonnepanelen terug

Wij vragen voor u een ontheffing van administratieve verplichtingen aan

U hoeft verder niets meer te doen

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Voor wie

Bedrijven, verenigingen en stichtingen.

Hoe wordt de subsidie afgerekend?

Een gedeelte van de investeringskosten wordt afgetrokken van uw fiscale winst.

Voorwaarden en beperkingen

U bent geen particulier.

U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Alleen vooraf goedgekeurde bedrijfsmiddelen komen in aanmerking.

Uitleg

Bovenop uw gebruikelijke afschrijvingen kunt u met de EIA 55% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst. Voor een lijst met goedgekeurde bedrijfsmiddelen klikt u HIER, of neemt u contact op.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Voor wie

Bedrijven, instellingen en non-profit instellingen.

Hoe wordt de subsidie afgerekend?

U ontvangt een bedrag per kWh van tussen de € 0,05 en € 0,11 voor een periode van 12 tot 15 jaar.

Voorwaarden en beperkingen

De aanvrager van de subsidie exploiteert de installatie.

Het vermogen van de installatie is meer dan 15 kWp.

De aansluiting is meer dan 3x80A.

Uitleg

In Nederland is het zo dat hoe meer stroom afgenomen wordt, hoe minder energiebelasting betaald wordt. Grote afnemers hebben dus een lagere energieprijs en dit maakt het minder interessant om te investeren in duurzame energie. Hoe lager de huidige prijs is, hoe langer de terugverdientijd van een investering. De SDE-regeling lost dit probleem op door een bedrag per kWh te bieden voor opgewekte duurzame energie van goedgekeurde projecten.

Er zijn twee aanvraagrondes per jaar waarin projecten zich kunnen aanmelden. Goedkeuring van het project hangt niet alleen af van de kwaliteit van de aangeleverde stukken, maar ook van de timing van de aanvraag. Het is daarom sterk aan te raden een specialist in de arm te nemen voor dit traject. We helpen u hier graag bij.

Regeling verlaagd tarief (Postcoderoos)

Voor wie

Deze regeling is speciaal voor energiecoöperaties. Dit klinkt ingewikkelder dan het is, iedereen kan namelijk een coöperatie opzetten. In de coöperatie zijn drie partijen te onderscheiden:

Initiatiefnemers

Dit zijn degenen die alles in gang zetten en normaalgesproken degenen die de coöperatie opzetten en beheren.

Leden

Dit zijn de deelnemers die investeren in zonnepanelen.

Dak eigenaar

Dit is de partij die het dak beschikbaar stelt om zonnepanelen op te installeren.

Hoe wordt de subsidie afgerekend?

De leden van de coöperatie krijgen korting op hun energiebelasting van € 0,12654 per kWh.

Voorwaarden en beperkingen
Coöperatie

Elk jaar wordt door de coöperatie aangetoond voor welke opbrengst korting gegeven wordt per lid.

Leden

De korting op de energiebelasting wordt uitgekeerd tot maximaal het eigen verbruik.

Dak eigenaar

De stroom die wordt opgewekt is niet voor eigen gebruik, maar wordt verkocht aan het net.

Uitleg

Bij deze regeling ontvangen de leden van de coöperatie korting op hun energiebelasting van de overheid ter waarde van iets meer dan 12 cent per kWh. Dus als een lid een belang in de coöperatie heeft van 3.000 kWh, verdient dit lid ruim 360 euro per jaar. De overheid garandeert 15 jaar inkomsten voor de leden van de coöperatie. Voordat er inkomsten zijn, moeten wel een aantal stappen doorlopen worden. Wij ondersteunen u bij al deze stappen en nemen al het werk uit handen.

Stap 1: Groot dak

Als eerst is er een groot dak nodig waar zonnepanelen op kunnen liggen. Dit kan bijvoorbeeld het dak zijn van een school, sportvereniging of een bedrijf. Wij berekenen hoeveel vermogen aan zonnepanelen op het dak geïnstalleerd kunnen worden. De eigenaar van het dak ontvangt een vergoeding per paneel.

Stap 2: Leden

Vervolgens gaan we op zoek naar leden voor de coöperatie. De leden moeten in een aangrenzend (4-cijferig) postcodegebied wonen om van de regeling gebruik te kunnen maken. Als er bijvoorbeeld in postcodegebied 6828 in Arnhem een project opgestart wordt, kunnen mensen uit de postcodegebieden 6811, 6814, 6821, 6824, 6826, 6827 en uiteraard 6828 zich als leden aanmelden. Volgens het CBS wonen in dit gebied ruim 48.000 mensen. Potentiële leden genoeg dus.

Rekenvoorbeeld

Voor een bedrag vanaf ongeveer 275 euro kan men een aandeel nemen in de coöperatie.

Stel: op het beschikbare dak passen 4.000 zonnepanelen die elk 275 Wattpiek opbrengen. Dan is de jaaropbrengst van de coöperatie ongeveer 100.000 kWh. Leden kunnen een zonnepaneel ‘kopen’ voor 275 euro.

U heeft besloten om 10 zonnepanelen aan te schaffen. Dit kost 2.750 euro. De 10 zonnepanelen leveren 2.500 kWh op per jaar.

Met een korting van 12,654 eurocent levert uw investering u € 316,35 per jaar op. Daarnaast ontvangt u als lid een gedeelte van de opbrengst van de verkochte stroom.

Uw nettorendement komt uit op ongeveer 6%.

Stap 3: Administratie en installatie

Naast de genoemde stappen helpen wij u ook met het opzetten van de coöperatie, de complete administratie en het onderhoud van de installatie. Het is belangrijk dat er een goede administratie gevoerd wordt. Elk jaar moet namelijk aangetoond worden wat het aandeel is per lid van de opbrengst van de installatie. Hiermee wordt namelijk de korting op uw energiebelasting bepaald. Daarnaast wordt de geproduceerde stroom verkocht aan een energiemaatschappij. Het is in uw belang deze stroom te verkopen aan een maatschappij die een gunstige prijs biedt en qua visie bij de coöperatie past. Tenslotte is het onderhoud van de zonnepanelen van belang om de opbrengst te borgen.

Een coöperatie biedt ontzettend veel voordelen, waaronder een hoog rendement. Omdat wij u volledig ondersteunen van A tot Z, hoeft u geen moeite te doen om van deze voordelen te genieten. Als u nog meer wilt weten over de mogelijkheden, helpen we u graag verder.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Voor wie

Particulieren en bedrijven.

Hoe wordt de subsidie afgerekend?

U ontvangt een eenmalige tegemoetkoming op de investering.

Voorwaarden en beperkingen

De subsidie wordt over het algemeen alleen toegekend voor vooraf goedgekeurde maatregelen.

Uitleg

Met de ISDE kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Het grootste gedeelte van de subsidie is tot nu toe aangevraagd voor warmtepompen. De regeling loopt tot en met 2020. Wilt u meer advies over deze maatregelen, dan helpen we u graag verder. HIER vindt u meer informatie.

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

Voor wie

Sportverenigingen en –stichtingen.

Hoe wordt de subsidie afgerekend?

Voor verenigingen wordt 30% van de investering inclusief btw vergoed. Voor stichtingen is de vergoeding 15% exclusief btw. Het verschil heeft te maken met verschillende btw-regels voor verenigingen en stichtingen.

Voorwaarden en beperkingen

Het investeringsbedrag is minimaal € 3.000 en maximaal € 125.000.

Alleen materiaalkosten komen in aanmerking.

De sportvereniging is aangesloten bij NOC*NSF.

De aanvrager moet investeren in de aangevraagde maatregelen en de energierekening van de accommodatie betalen.

Uitleg

Het doel van deze regeling is het realiseren van energiebesparing en het verduurzamen van sportaccommodaties. Meerdere maatregelen kunnen hiermee bekostigd worden, waaronder zonnepanelen. Er is 6 miljoen euro per jaar beschikbaar en de regeling loopt nog tot en met 2020.

Top