Bel ons

Feiten & Cijfers

 

Aandeel duurzame energie Nederland

Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland was 6,6% in 2017. Daarmee presteert Nederland, op Luxemburg en Malta na, het slechtst van alle Europese landen. Het doel in het klimaatakkoord van Parijs is namelijk om in Nederland een aandeel van 14% duurzame energie te bereiken in 2020. Het aandeel zonne-energie is op dit moment nog maar 0,4%.

Er is in totaal meer dan 5.500.000.000 m2 oppervlak geschikt voor zonnepanelen in Nederland. Momenteel wordt minder dan 1% benut.

 

Prijs zonne-energie

De prijs per kWh van zonnepanelen is met meer dan 60% gedaald sinds 2008. Dit maakt de prijs van een installatie aantrekkelijker dan ooit. De laatste jaren vlakt de prijsdaling wel af. De verwachting is niet dat de prijs nog extreem zal dalen.

Capaciteit zonne-energie Nederland

De geïnstalleerde capaciteit in Nederland was in 2017 ruim 26 keer groter dan in 2010. Volgens nieuw onderzoek is er echter 5.500.000.000 vierkante meter beschikbaar in Nederland om zonnepanelen op te leggen. Daarvan is nog geen procent benut.

Energieverbruik huishoudens

In Nederland gebruiken we gemiddeld genomen de meeste energie voor onze combi-ketel en de auto. De combi-ketel verbruikt voornamelijk gas en auto’s verbruiken normaalgesproken benzine of diesel. Als we puur kijken naar elektriciteit is verlichting met 390 kWh de koploper. Daarna volgt de televisie met 270 kWh en de koelkast maakt de top 3 compleet met 250 kWh. Hierin is direct zichtbaar hoeveel besparing ledverlichting kan opleveren.

 

Energie wereldwijd

Zon en windenergie zullen in 2040 een aandeel hebben van 34% in de energiemix wereldwijd, terwijl dat nu nog 5% is. China (28%) en India (11%) zijn samen goed voor bijna 40% van de totale investeringen.

In 2017 steeg de wereldwijde verkoop van zonnepanelen voor het eerst boven de 100 GigaWattpiek. Dat is 50 keer zoveel als het totaal geïnstalleerd vermogen in Nederland.

Op de wereldkaart hieronder is weergegeven hoeveel procent van de elektriciteit per land afkomstig is uit hernieuwbare bronnen (2016, CIA Factbook).

 

Geschiedenis van zonne-energie

Hoewel zonne-energie de laatste jaren pas echt een doorbraak lijkt te bereiken, wordt het al eeuwen op verschillende manieren gebruikt.

 

700 v Chr.

Het is bekend dat al rond 700 voor Christus de zon werd gebruikt om vuur te maken met behulp van een vergrootglas.

200 v Chr.

Hoewel dit verhaal niet bevestigd kan worden, is het wel interessant om te weten dat er verslagen zijn dat de Griekse wetenschapper Archimedes de zon als wapen gebruikte. Door de zon te reflecteren met bronzen schilden zou het hem gelukt zijn om Romeinse schepen in brand te steken. Uit experimenten blijkt dat dit mogelijk is, maar we onwaarschijnlijk.

500-600

In het Byzantijnse rijk werd door keizer Justinianus wettelijk vastgelegd dat huizen en openbare gebouwen recht hadden op ‘toegang’ tot de zon.

1767

De eerste zonne-oven wordt uitgevonden door de Zwitser Horace de Saussure. In delen van de wereld waar geen elektriciteit is, wordt nog steeds op deze manier gekookt.

1839

In dit jaar ontdekt Edmond Becquerel het fotovoltaïsch effect. Dit is het proces dat zonlicht omzet in elektriciteit.

1878

De Fransman Augustin Mouchot toont op de wereldtentoonstelling in Parijs een door zonne-energie aangedreven stoommachine.

1883

Charles Fritts beschrijft de eerste zonnecellen. In latere experimenten in New York bereikt Fritts een efficiëntie van 1%, wat wil zeggen dat 1% van de energie werd omgezet in elektriciteit. Tegenwoordig is de efficiëntie van gangbare zonnepanelen 15-20%.

1905

Albert Einstein schrijft een onderzoek over het foto-elektrisch effect, waar hij in 1921 de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor ontvangt.

1954

David Chapin, Calvin Fuller and Gerald Pearson van Bell Labs maken de eerste moderne zonnecellen. Zij bereiken later een efficiëntie van 11%.

1958

Zonne-energie doet zijn intrede in de ruimtevaart, waar het nog steeds wordt gebruikt om satellieten van stroom te voorzien.

2016

Het klimaatakkoord van Parijs is door een groot aantal landen ondertekend. In dit akkoord is vastgelegd dat het gebruik van fossiele brandstoffen sterk teruggedrongen moet worden, waarmee de opwarming van de aarde een halt toegeroepen wordt. Hoewel deze gebeurtenis niet rechtstreeks met zonne-energie te maken heeft, verwachten we dat het wel een belangrijke stimulans zal blijken voor duurzame energie, waaronder zon.

 

Bronnen:

  • Bloomberg New Energy Finance, 2017
  • CBS
  • SolarPower Europe
  • Milieucentraal en Stichting Monitoring Zonnestroom
  • ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland
  • Eurostat, 2017
  • SolarSolutions Int.
  • CIA Factbook

Direct Contact

Top