Bel ons

Nederland zakt een plaats op ranglijst hernieuwbare energie Europa

Doel 2020 lijkt uit zicht


Duurzame energie europaVan alle energie in de Europese Unie is op dit moment 17 procent afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Dat blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van Eurostat. Het doel voor 2020 is 20 procent. Sinds 2004 is het aandeel hernieuwbare energie verdubbeld. Goed nieuws tot zover.

Toch moeten deze cijfers kritisch bekeken worden. De gerealiseerde groei in 2016 was namelijk slechts 0,3 procentpunt. In dat tempo gaan we het doel niet halen.

 

Hoe staat het dan met Nederland?

Nederland is een plaats gezakt op de ranglijst. Doordat Malta ons heeft ingehaald, bezetten wij nu de voorlaatste plaats. Elk land heeft een eigen doel, voor Nederland is dat 14 procent. Dit is aanmerkelijk lager dan veel andere landen. En het wordt nog een hele uitdaging voor ons om het doel te halen. We staan nu op 6 procent. Dat betekent dat we 8 procentpunt moeten groeien. Van alle landen zijn wij daarmee het verst verwijderd van ons doel.

 

Wat gaat er goed?

Elf landen hebben hun doel voor 2020 al gehaald. Een flink aantal andere landen ligt goed op schema. Onder de landen die het doel al behaald hebben, zijn Zweden, Finland en Denemarken. Scandinavische landen scoren traditioneel goed op dit onderwerp. Noorwegen scoort nog veel beter, maar is niet in de ranglijst opgenomen omdat het land geen lid is van de EU. Maar ook landen waar we het misschien minder van verwachten scoren goed, zoals Letland, Roemenië en Bulgarije.

 

Gaan we het doel halen?

De EU moet nog 3 procentpunt winnen om het doel van 20 procent te halen. Dit klinkt haalbaar, maar de groei in 2016 was slechts 0,3 procentpunt. We lopen dus allerminst op schema. Hierbij moet ook nog eens aangetekend worden dat de cijfers gaan over hernieuwbare energie. Dat is een verschil met echt DUURZAME ENERGIE. De eindconclusie is dat we het als EU simpelweg niet goed genoeg doen op dit vlak, en als Nederland helemaal niet. Ook al halen we het doel in 2020, dan is het zaak om snel met zijn allen te werken naar 100 procent duurzame energie.

 

Wat kunnen we doen?

Om positief af te sluiten: het is heel simpel om het doel te halen. Nederland heeft voldoende potentie om een aanzienlijk deel van onze energie duurzaam op te wekken.

Ten eerste moeten we met zijn allen besluiten dat we het belangrijk genoeg vinden dat dit gebeurt.

Als dat zo is, kunnen we kijken naar onze eigen mogelijkheden om hier een bijdrage aan te leveren. We helpen u graag om deze in kaart te brengen. Onze filosofie is dat iedereen iets kan bijdragen, ongeacht de situatie.

De laatste stap is om simpelweg te besluiten dat u een bijdrage levert. Welke bijdrage dit ook is, het is altijd een stap in de juiste richting. Daarnaast nemen wij u alle moeite uit handen.

100% duurzame energie. Let’s make it happen!

 

Duurzame energie Europa

Delen:

Direct Contact

Top