Bel ons

Het kan echt

Voor eeuwig schone energie


Groene energie wereld

Hoeveel van onze energie kunnen we uit de zon halen? Hierover zijn de meningen flink verdeeld. Het IPCC, de klimaatorganisatie van de Verenigde Naties, gaat ervan uit dat 5 tot 17% van onze energiebehoefte wordt voorzien door zonne-energie. Volgens nieuw onderzoek wordt het potentieel van de zon om in de wereldwijde energiebehoefte te voorzien echter structureel onderschat.

Volgens dit onderzoek kan zonne-energie in 2050 in de helft van de globale energievraag voorzien. Om het klimaatprobleem op te lossen wordt nog veel gesproken over kernenergie en CO2 opslag. Dit terwijl deze technieken hun verwachtingen niet hebben waargemaakt. Wind- en zonne-energie overtreffen juist structureel alle prognoses. Beide technieken zijn goedkoper en grootschaliger geworden dan zelfs de meest optimistische prognoses van onder andere Greenpeace hebben voorspeld. Zet deze trend zich door, kan zonne-energie in 2050 dus in de helft van de wereldwijde energiebehoefte voorzien.

 

Wind en zon kunnen 90-99,9% van onze stroom genereren

In een artikel in TROUW uit 2015 wordt gewezen op een interessant ONDERZOEK. Daarin zijn wetenschappers op zoek gegaan naar de goedkoopste combinatie van wind- en zonne-energie. Het doel was om in 90 tot 99,9% van de stroombehoefte te kunnen voorzien. Hiervoor keken ze ten eerste naar hoeveel stroom de zon en wind in de jaren 1999-2002 elk moment hadden kunnen opwekken. Vervolgens is gekeken hoeveel stroom in die periode werd verbruikt in het noordwesten van de VS. Met behulp van energieopslag zou er slechts op vijf momenten onvoldoende stroom zijn geweest. Wanneer op die momenten was geprobeerd om de stroomvraag te beperken, zou er misschien helemaal geen tekort zijn geweest. Hoe dan ook was de conclusie van het onderzoek dat stroom nog steeds betaalbaar is in combinatie met opslag. Wanneer genoegen genomen zou worden met 90% groene stroom en 10% grijs, dan zou het zelfs goedkoper zijn dan nu.

Twee oplossingen zijn belangrijk in de conclusie van de wetenschappers. Wanneer windmolens over enorme afstanden verspreid worden (meer dan 1000 kilometer), is er in de praktijk altijd voldoende wind over dat hele gebied. Daarnaast is het nodig om een overcapaciteit van 300% te realiseren. Hiermee wordt op piekmomenten weliswaar veel te veel stroom geproduceerd. Maar met behulp van energieopslag kan dit overschot gebruikt worden wanneer er een tekort is. Een kanttekening bij dit onderzoek is dat het stroomverbruik over de onderzochte periode niet hetzelfde is als nu. Wellicht is het gebruik in de onderzochte periode onvergelijkbaar met de komende jaren. In de toekomst zullen er namelijk veel meer elektrische auto’s rondrijden. Toch is het een hoopvol geluid tegen de standaard aanname dat wind- en zonne-energie te grillig zijn om voor een stabiele stroomvoorziening te zorgen. Het onderzoek is overigens al in 2013 uitgebracht.

 

139 landen in 2050 volledig duurzaam

Meer recent hebben wetenschappers van Stanford een ROADMAP gemaakt.  Hierin hebben zij per land een plan hebben gemaakt om meer duurzame energie op te wekken. Volgens de onderzoekers kunnen 139 landen in 2050 zelfs geheel worden voorzien van duurzame energie. Dit is 70% van alle landen. Voor die landen ligt nu een kant en klaar plan klaar om volledig duurzaam te worden. Dankzij de wetenschappers van Stanford.

Het lijkt dus mogelijk om binnen enkele jaren bijna uitsluitend duurzame energie te gebruiken. Dat klinkt hoopvol, maar het doel is nog niet bereikt. Vindt u het belangrijk dat we het doel gaan halen? Bekijk dan HIER wat uw mogelijkheden zijn om een bijdrage te leveren.

 

 

Bronnen:

  • Nature Energy

Delen:

Direct Contact

Top