Bel ons

Rutte 3.0 gaat voor een duurzame toekomst

Een samenvatting van de duurzame ambities van de regering


Klimaatbeleid

Er is veel gezegd, geschreven en geroepen over het regeerakkoord. Nadat met name de D66 aanvankelijk heel enthousiast was, is het sindsdien toch vooral scepsis dat de boventoon voert over de plannen van de regering. En dit is gedeeltelijk terecht.

 

Wat is het doel?

Het doel van het kabinet is om de CO2-uitstoot in 2030 terug te dringen met 49% ten opzichte van 1990. Een reductie van die omvang komt overeen met een temperatuurstijging van maximaal 1,5 graad. Tot nu toe is sinds 1990 echter slechts 11% reductie van CO2 gerealiseerd. We moeten dus in 12 jaar meer dan drie keer zoveel CO2-reductie realiseren dan de afgelopen 27 jaar gelukt is. Dat geeft een beeld van de grootschalige veranderingen die nodig zijn om onze doelen te halen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft al berekend dat de doelstellingen slechts voor de helft gehaald gaat worden met de huidige plannen. Dat komt vooral doordat veel plannen nog onvoldoende concreet zijn uitgewerkt door de regering. Het PBL geeft daarom aan dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

 

Consument betaalt de rekening

Een veelgehoord punt van kritiek is dat de rekening te veel door consumenten betaald wordt. Er is in totaal ongeveer 4 miljard euro nodig per jaar om alle energie- en klimaatregelingen te bekostigen. Een deel van dat geld, ongeveer 670 miljoen euro, wordt bekostigd door de verhoging van belasting op energie en afval. Ongeveer 80% daarvan komt voor rekening van consumenten, terwijl bedrijven de overige 20% betalen. Hierdoor is de energierekening voor een gemiddeld huishouden in 2018 ongeveer 70 euro duurder. In 2021 is dit al opgelopen naar 175 euro.

 

Hoewel we de scepsis over het regeerakkoord goed begrijpen, zien we voldoende mogelijkheden om ons land duurzamer te maken. Een perfect klimaatbeleid van de overheid is hiervoor wat ons betreft geen vereiste. Het belangrijkste is namelijk dat het aantrekkelijk is voor bedrijven en consumenten om te investeren. En daarvoor is een voorwaarde dat een investering zekerheid biedt. De regering kan hierin een rol spelen, door middel van subsidies bijvoorbeeld. Maar dankzij de PRIJSDALING van zonnepanelen is subsidie al geen vereiste meer voor een aantrekkelijk rendement. Dat wordt zelfs in ENGELAND al aangetoond. Niet bepaald het zonnigste land van Europa. Laat staan de wereld.

Zekerheid omtrent uw investering is exact wat bij ons op de eerste plaats staat. Benieuwd naar wat we samen kunnen doen? We adviseren u graag. Hieronder zetten we verder de belangrijkste maatregelen in het kader van duurzaamheid voor u op een rij.

 

De belangrijkste maatregelen op een rij

De vijf kolencentrales in Nederland gaan uiterlijk in 2030 dicht. De komende kabinetsperiode zal er een sluiten.

 

Nieuwe huizen worden aan het eind van de regeerperiode (2021) niet meer aangesloten op het gasnetwerk en bestaande huizen moeten zo snel mogelijk worden afgesloten.

 

De salderingsregeling wordt vervangen door een terugleververgoeding. Hiermee wordt het rendement van een investering in zonnepanelen voor consumenten geborgd.

 

Er staat 100 miljoen op de begroting voor het verduurzamen van huurwoningen.

 

Er komen meer kavels voor nieuwe windparken op zee.

 

Alle nieuw verkochte auto’s rijden vanaf 2030 elektrisch of op waterstof.

 

Vanaf 2021 komt er een klimaatheffing op vliegtickets.

 

Er blijven middelen beschikbaar voor maatregelen zoals warmtepompen en zonneboilers.

 

Er komt een kilometerheffing voor vrachtwagens.

 

De SDE+ regeling wordt verbreed en hiermee ook toegankelijk voor technologieën die bijdragen aan CO2-reductie.

 

De komende vier jaar gaat de gaswinning in Groningen met 1,5 miljard m3 per jaar omlaag, naar 20,1 m3. Tegelijkertijd wil het kabinet stimuleren dat er minder vraag komt naar gas.

 

Bronnen:

  • Planbureau voor de Leefomgeving
  • NOS

Delen:

Direct Contact

Top