Bel ons

De toekomst van salderen

Wat is het kabinet van plan?


Salderen toekomst salderingsregeling 2020 2023

In het nieuwe REGEERAKKOORD werd duidelijk dat er een opvolger komt voor de salderingsregeling. We zetten de (on)duidelijkheden op een rij.

 

Wat is salderen?

Eerst nog even een korte uitleg over salderen. Uw zonnepanelen leveren in de zomer veel meer stroom op dan u nodig heeft. In de winter is de opbrengst echter niet genoeg om in uw stroomverbruik te voorzien. Salderen houdt in dat u dit tegen elkaar kan wegstrepen. U krijgt dus in feite voor de stroom die u teveel opwekt, exact dezelfde prijs als de stroom die u afneemt. Salderen kan niet onbeperkt, maar slechts tot uw eigen verbruik. Als uw zonnepanelen meer opwekken dan u verbruikt, krijgt u voor het overschot een terugleververgoeding van uw energieleverancier. Zonder de salderingsregeling zou het enorm moeilijk zijn om te voorspellen wat uw zonnepanelen gaan opleveren en zou u eenvoudigweg minder financieel rendement uit uw panelen halen. Dat is ook de reden dat er voorzichtig enthousiast gereageerd is op de aankondiging van de nieuwe regeling. Hoewel het duidelijk is dat de regeling een versobering betekent, is het in ieder geval wel zeker dat er een tegemoetkoming blijft bestaan.

 

Wat is er al duidelijk over de nieuwe regeling?

Tot nu toe weten we alleen echt zeker dat er een nieuwe regeling komt per 2020. Daarnaast zal er een overgangsregeling getroffen worden voor mensen die al zonnepanelen op hun dak hebben. U zult dus hoe dan ook niet overvallen worden door de nieuwe regels.

 

Wat is er minder duidelijk?

Verwacht wordt dat het plafond op terugleveren verdwijnt. Dit is goed nieuws voor mensen die meer opwekken dan ze zelf verbruiken. Het is niet duidelijk wat dit gaat betekenen voor grootverbruikers.

De hoogte van de vergoeding zal waarschijnlijk verschillen per energieleverancier. Tevens is het vanaf 2018 mogelijk om meerdere leveranciers op een aansluiting te hebben. U kunt uw stroom dus verkopen aan een andere maatschappij dan waar u stroom van afneemt.

De plannen zijn doorgerekend tot 2035. Het is niet bekend of dit gelijk staat aan de looptijd voor de regeling.

 

Wanneer er meer duidelijk is over de regeling, houden we u daarvan op de hoogte. U kunt er in ieder geval gerust op zijn dat het rendement van zonnepanelen gunstig blijft, ook met de nieuwe regeling.

 

Delen:

Direct Contact

Top