Bel ons

De energieprijs stijgt

En blijft voorlopig stijgen


Energieprijs stijging

In het REGEERAKKOORD werd al duidelijk dat de energieprijs de komende jaren zal stijgen. Het is nog onduidelijk hoeveel meer precies…

 

Voorlopig is de boodschap van het ministerie van Financiën dat de energierekening in 2021 gemiddeld met 175 euro omhoog gaat, zo schrijft de Telegraaf. Dat is al wel de derde schatting in korte tijd. In eerste instantie werd de verhoging geschat op 138 euro, daarna op 161 euro en nu dus op 175 euro. In 2018 zal de energierekening al stijgen met iets minder dan 70 euro.

 

Energiebelasting en ODE

De belangrijkste reden voor de stijging is een verhoging van de ODE (Opslag Duurzame Energie). Dit is een onderdeel van de energiebelasting dat betaald wordt door iedereen die energie gebruikt. De overheid gebruikt dit geld om investeringen in duurzame energie te bekostigen. Daarnaast gaat ook de reguliere energiebelasting omhoog. Voor een gezin met een gemiddeld energieverbruik gaat de ODE in 2018 met ongeveer 47 euro omhoog en de energiebelasting met 20 euro.

Het is de bedoeling dat de energiebelasting vanaf 2020 weer daalt. Of dit ook leidt tot lagere energieprijzen is nog maar de vraag.

Volgens een RAPPORT van het economisch bureau van ABN Amro, blijft het hier niet bij. Dat stelt namelijk dat de energieprijzen de komende jaren verder zullen stijgen. Daar zijn vier redenen voor.

 

Totale kosten energieopslag nemen toe

Hoe meer duurzame energie er geproduceerd wordt, hoe meer behoefte er is aan faciliteiten waarmee deze energie opgeslagen kan worden. De huidige technologie is nog niet heel gevorderd, dus er zal veel onderzoek gedaan moet worden met de nodige bijkomende kosten.

 

Vraag naar elektriciteit stijgt

Dit wordt deels veroorzaakt door economisch herstel, maar ook door elektrificatie van processen waar voorheen fossiele brandstof voor werd gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van de elektrische auto.

 

CO2 prijs gaat omhoog

Het kabinet Rutte III heeft aangekondigd een minimale CO2 prijs voor elektriciteitsproducenten te willen invoeren. Die verhoging wordt door de producenten doorberekend aan de consument.

 

Sluiten kolencentrales

De vijf kolencentrales die Nederland nog heeft, zouden normaalgesproken voor 2030 moeten sluiten. Omdat elektriciteit uit kolen nog relatief goedkoop is, zal hiervoor een duurder alternatief ingeschakeld worden.

 

Hoewel we het nooit toejuichen dat u als consument te maken krijgt met hogere lasten, schuilt er wel een lichtpuntje in dit hele verhaal. Wanneer u namelijk overweegt te investeren in zonne-energie, betekent een hogere stroomprijs dat uw investering meer rendement oplevert. Daarnaast heeft u geen of nauwelijks last van een stijgende stroomprijs als u uw eigen stroom opwekt.

We adviseren u graag over uw mogelijkheden.

Delen:

Direct Contact

Top