Bel ons

10% meer duurzame elektriciteit

Een korte toelichting


Duurzame energieEr verschenen vandaag verschillende, overwegend positieve, berichten in het nieuws over duurzame elektriciteit. De bron is een update van het CBS. Er is 10 procent meer duurzame stroom opgewekt. Daarnaast is de hoeveelheid windenergie in tien jaar tijd verdrievoudigd. De hoeveelheid zonne-energie is zelfs verveertigvoudigd in deze periode. Dit klinkt allemaal heel positief. En hoewel we blij zijn met een toename, is er wel reden tot enig realisme.

 

Uitleg

Ten eerste is het altijd goed om onderscheid te maken in stijgingen in procenten en procentpunten. Een stijging van 10 procent klinkt indrukwekkend. Maar als we bedenken dat het aandeel in 2016 slechts 12,5% was, klinkt het al anders. Er is namelijk sprake van een stijging van 1,3 procentpunt. Van 12,5% in 2016, tot 13,8% in 2017.

 

Ten tweede moet opgemerkt worden dat het hier enkel gaat om elektriciteit. Andere vormen van energie zijn warmte en vervoer. Als we kijken naar het aandeel duurzame energie van het totale energieverbruik, komen we uit op ongeveer 6%, aldus Dick ter Steege van het CBS in de Volkskrant. Slechts 6% van onze energie is dus nog maar duurzaam volgens het CBS. Ook dit is niet volledig juist, er is namelijk nog een ONDERSCHEID tussen duurzame en hernieuwbare energie. Maar laten we voor nu uitgaan van 6% duurzaam.

 

Doelstelling Parijs akkoord

De doelstelling van Nederland is om in 2020 14% duurzame energie op te wekken. Met 6% nu lopen we niet bepaald op schema. Daarnaast is de vordering sinds 2015 slechts 0,17 procentpunt. We maken dus ook nog eens nauwelijks vorderingen. Er zijn twee manieren om de doelstelling te halen. De eerste is om heel veel energie te besparen. Maar ondanks alle inspanningen op dit vlak, is ons energieverbruik al jaren stabiel. De tweede manier is om veel meer duurzame energie op te wekken. Door de enorme achterstand is het moeilijk voor te stellen dat we in 2020 al 14% duurzame energie opwekken. Maar wat ons betreft leggen we de lat voor latere jaren wat hoger. Als we nu maar beginnen met een serieuze inhaalslag.

Delen:

Direct Contact

Top